พิเศษ!! นอกจากสะสมยอดใบเสร็จครบ 970 บาท กดแลกรับ
CP Sausage x BAMBAM Photo Message Card ได้ทันทีแล้ว

ยอดใบเสร็จที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก ทุก 200 บาท ยังนับเป็น 1 สิทธิ์ โดยอัตโนมัติ เพื่อลุ้น
‘Super Special Rare Item’ รูปถ่าย BAMBAM GOT7 พร้อมลายเซ็นสดจากมือ สุด Exclusive จากไส้กรอก ซีพี ทั้งหมด 10 รางวัล รางวัลละ 1 รูป อีกด้วย

ติดตามลุ้นเป็นผู้โชคดีกันต่อได้เลย ประกาศผล 5 มิ.ย. 62

รีบลงทะเบียน รีบส่งใบเสร็จกันน้า

เหลืออีกเพียง

ชุด