เหลืออีกเพียง

ชุด

หมดเขตร่วมกิจกรรมแล้ว

สำหรับใครที่กดแลกรับ CP Sausage x BAMBAM Photo Message Card ไว้แล้ว สามารถไปรับความใส่ใจกันต์ ได้ที่ CP Freshmart ตามสาขา ที่ผู้ร่วมสนุกได้เลือกไว้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 62 เป็นต้นไป